საკონსულტაციო შეხვედრა სამთავრობო უწყებებთან

20 თებერვალს სასტუმრო "ბეტსში" გაიმართა გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისათვის, ალტერნატიული ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩართული რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამთავრობო უწყებების საკონსულტაციო შეხვედრა.

შეხვედრა გაიმართა საქართველოში ჰოლანდიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის : ,,რეგიონული ორგანიზაციების ჩართვა საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებათა სფეროში აღებული ვალდებულებების მონიტორინგში, მათი შესაძლელობების გაზრდით, 2015 წელს წარმოადგინონ ანგარიშები საქართველოს UPR-ისა და რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტისთვის (CERD) " ფარგლებში