“შიშის თამაშები”

January 17th, 2015

-პროლოგი- ჩემი პირველი ბლოგის სათაური მკითხველისთვის შეიძლება ცნობილ შიმშილის ან სამეფო კარის თამაშებთან ასოცირდებოდეს, მაგრამ მისი შინაარსი შორს არის ზემოთ ხსენებული მხატვრული ნაწარმოებებისაგან, ის არც მეტი, არც ნაკლები, ტერორიზმს უკავშირდება. ის, რაც არ საზრდოობს, კვდება. ტერორიზმი კი ჯერ კიდევ ზილოტებისა და სიკარიების პერიოდიდან მოყოლებული ცოცხალია და მეტიც, თუ კი სამედიცინო ტერმინოლოგიით ვიხელმძღვანელებთ, ის თანამედროვე ეტაპზე 

Why We Want to Be With Europe?!

November 17th, 2014

This small article or, we can say, a subjective opinion about Georgia’s integration into the EU and NATO, I am writing as a simple citizen of Georgia, as the youngest member of the Azerbaijani minority in Georgia, and, of course, as the head of the medical company of medium-sized businesses. In this article we try

BLOG

GRASS PROJECTS

SPONSOR

This publication is produced with support from the Open Society Think Tank Fund (TTF). TTF may not agree or endorse the opinions expressed in this publication.

ARCHIVE

September, 2014