ელეტქროენერგიის ტარიფის ზრდა და სუბსიდირება

24 ივლისი, 2015

იხილეთ “საქართველოს რეფორმების ასოციაციის” მთავარი ეკონომისტის შეფასება ელეტქროენერგიის ტარიფის სუბსიდირების საკითხთან დაკავშირებით. რა პრობლემებსა და გამოწვევებს შეიძლება წააწყდეს საქართველოს ენერგეტიკა და ეკონომიკა სუბსიდიის განხორციელების შემთხვევაში.