ლექცია სამხცე-ჯავახეთში ევროკავშირის ისტორიის შესახებ

13 აპრილი, 2018

GRASS-ის პროექტის “საქართველოში რეგიონული უნივერსიტეტებისთვის ევროკავშირის სასწავლო მოდულის შექმნა” ფარგლებში 12 აპრილს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ლექცია ევროკავშირის ისტორიის შესახებ. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სასწავლო კურსის ჩატარება საქართველოს შემდეგ რეგიონებში: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, შიდა ქართლი.

პროექტი ხორციელდება  ერაზმუს + პროგრამის თანადაფინანსებით.

 

http://grass.org.ge/project/saqarthveloshi-regionuli-universitetebisathvis-evrokavshiris-sastsavlo-modulis-da-evrokavshiris-shesakheb-masobrivi-ghia-onlain-kursis-mooc-sheqmna/