მოლაპარაკებების ტრენინგ-კურსის მეორე ეტაპი დასრულდა

18 ივნისი, 2015

კურსი ეფუძნება მოლაპარაკებების ჰარვარდის მოდელს (Roger Fisher, “Getting to Yes” და William Ury, “Getting to No”). ტრენინგი გაჯერებული იქნება ც უშუალოდ კურსის დროს მიიღებს.

კურსის სტრუქტურა :
• მოლაპარაკებების ორი სახე: ვაჭრობა და ინტერესებზედაფუძნებული მოლაპარაკებები .
• მოლაპარაკებების ვაჭრობის მოდელი.
• მოლაპარაკებების ინტერესებზე დაფუძნებული მოდელი.
• მოლაპარაკებების სხვადასხვა სტილი (დასავლური,აღმოსავლური, რუსული, ქართული).
• ფსიქოლოგიური ასპექტები მოლაპარაკებების წარმოებისას.
• ტაქტიკის როლი მოლაპარაკებებში; სხვადასხვა ტაქტიკური მიდგომები; ტაქტიკური ილეთები და არსენალი;
• სტრატეგია მოლაპარაკებებში; მოლაპარაკებების დაგეგმვა და წარმართვა.

ტრენინგს ესწრება სადისტრიბუციო კომპანია “GDG HOLDING-ის” მენეჯერთა გუნდიპრაქტიკული სამუშაოებით, რომელიც საშუალებას მისცემს მსმენელს მარტივად და პროდუქტიულად აითვისოს ის თეორიული ცოდნა, რომელსა