შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო სექტორსა და იუსტიციის სამინისტროს შორის

21 აპრილი, 2017

19 აპრილს #GRASS-ში ქვემო ქართლის სამოქალაქო ორგანიზაციების, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის
საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის წევრებს შორის გაიმართა შეხვედრა.

ღონისძიების მიზანი იყო ეთნიკური უმცირესობებისათვის რეესტრისა და კომუნიკაციის საკითხებში წამოჭრილი პრობლემების განხილვა და გამოსავლის ძიება.