ავტორი თარიღი პუბლიკაცია გამოქვეყნების ადგილი
1 ISM, CIPM, GRASS, SSSG, 20-11-2017 ევროპული სტანდარტების ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში GRASS
2 შოთა გელოვანი 01-08-2017 WannaCry – ჭკვიანი ვირუსი უცნობი წარსულით GRASS
3 გიორგი გოგუაძე, სერგი კაპანაძე 25-11-2015 დაეში და საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები GRASS
4 GRASS 14-11-2014 ახალი ეტაპი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში: ანტი-ანექსიური სტრატეგიის ჩამოყალიბების აუცილებლობა GRASS
5 GRASS 17-12-2014 საიმიგრაციო პოლიტიკის ცვლილებები და შედეგად შექმნილი გამოწვევები GRASS