პროექტი დონორი პერიოდი ბიუჯეტი სტატუსი
საქართველოში რეგიონული უნივერსიტეტებისათვის ევროკავშირის სასწავლო მოდულის და ევროკავშირის შესახებ მასობრივი ღია ონლაინ კურსის (MOOC) შექმნა ევროპული კომისია 2017 September -
2020 August
48550  €  მიმდინარე
FactCheck.ge NED 2017 December -
2018 November
65 210 $ მიმდინარე
ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საბაზისო დონეზე საქართველოში ევროპული კომისია 2015 January -
2018 August
49 950 € მიმდინარე
საოჯახო დავაში პანკისელ ქალთა უფლებების დაცვა მათი ცნობიერების ამაღლებითა და უხუცეს ქალთა საბჭოს გაძლიერების გზით საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UN Association of Georgia (UNAG) 2017 November -
2018 April
26 691 ლარი მიმდინარე
დებატებისა და დისკუსიის დაწყება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე Open Society Georgia Foundation 2017 January -
2018 January
24 600 $ დასრულებული
FactCheck NED 2017 May -
2017 November
59 310 € დასრულებული
მრავალპროფილიანი სასწავლო კურსი საქართველოში ახალგაზრდა ჟურნალისტებისთვის Pontis Foundation 2017 May -
2017 October
2 840  € დასრულებული
ეროვნული უმცირესობების არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება ადვოკატირებისა და მონიტორინგის უნარ-ჩვევებში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2016 May -
2017 May
89 415 € დასრულებული
ხალხის აღჭურვა ხელისუფლების ზედამხედველობისთვის საჭირო შესაბამისი ინსტრუმენტებით USAID 2016 February -
2016 December
139 882 $ დასრულებული
საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდა ბოშების გაძლიერება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობისა და ადვოკატირების მიზნით ეუთოს ადამიანის უფლებებისა და დომოკრატიული ინსტიტუტების ოფისი 2016 August -
2016 November
9 675 € დასრულებული
აფხაზი საზოგადოების ჩართულობა შავი ზღვის რეგიონის კონფლიქტების ევროპეიზაციის პროცესში Black Sea Trust for Regional Cooperation | The German Marshall and Robert Bosch Stiftung 2016 May -
2016 November
25 330 $ დასრულებული
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებების მონიტორინგი NED 2016 July -
2016 November
58 950 $ დასრულებული
Factcheck TV National Endowment for Democracy 2015 July -
2016 June
44 937 $ დასრულებული
აფხაზი საზოგადოების ჩართულობა შავი ზღვის რეგიონის ევროპეიზაციის პროცესში The Black Sea Trust for Regional Cooperation 2015 September -
2016 February
22 870 $ დასრულებული
Factcheck საქართველო ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2015 January -
2016 January
90 365 € დასრულებული
რატომ ევროპა? – ეთნიკური უმცირესობები ევროინტეგრაციის მხარდასაჭერად OSGF 2014 May -
2015 December
29 888 $ დასრულებული
„საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“ ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარება Open Society Insitute 2014 July -
2015 December
104 811 $ დასრულებული
ტრენინგ კურსი ჟურნალისტებისთვის აფხაზეთის კონფლიქტის თემაზე The Black Sea Trust for Regional Cooperation 2015 January -
2015 September
20 675 $ დასრულებული
ევროკავშირის ინტეგრაციის საკითხებზე სიმულაციური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობით. ლიტვის საელჩო, "თანამშრომლობის განვითარებისა და დემოკრატიის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში 2015 June -
2015 September
12 000 ლარი დასრულებული
Factcheck საქართველო ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2014 August -
2015 June
 104 983 €  დასრულებული
GRASS – ანალიტიკური პროფესიული განვითარების პროგრამა Open Society Institute 2014 November -
2015 June
4 350 $ დასრულებული
FactCheck TV NED 2014 October -
2015 June
34 000  $ დასრულებული
საჯარო მოხელეთა ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა (Factckeck TV) NED 2014 October -
2015 June
34 000 $ დასრულებული
ევროპული პოლიტიკის კოორდინაციის განვითარება საქართველოში ვიშაგრადის ქვეყნების გამოცდილებით ვიშაგრადის საერთაშორისო ფონდი 2014 April -
2015 February
54 000 € დასრულებული
რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება, საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების (გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების, უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა ადამიანის უფლებების შესახებ) ხელშეწყობის, ადვოკატირების და იმპლემენტაციის მიზნით. ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2013 December -
2014 December
99 880 € დასრულებული
12