პროექტი დონორი პერიოდი ბიუჯეტი სტატუსი
ევროკავშირის შესახებ მითების გაქარწყლება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2014 April -
2014 August
 16 000 € დასრულებული
საქართველოს უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში სოციალური მეცნიერებების სფეროში კვლევის ხელშეწყობის საშუალებების ანალიზი G-PAC 2014 January -
2014 July
47 640 $ დასრულებული
ფაქტებზე დამყარებული დებატების ადვოკატირება ვებ-გვერდის (www.factcheck.ge) შექმნის და გავრცელების საშუალებით დემოკრატიის მხარდაჭერის ევროპული ფონდი, გერმანიის მარშალის ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 2013 October -
2014 April
 90 365 €  დასრულებული
საქართველო-რუსეთის მსო-ს შეთანხმების შესრულების ანალიზი და მისი შედეგები G-PAC 2013 November -
2014 March
9 570 $ დასრულებული
Factcheck საქართველო European Endowment for Democracy 2013 November -
2014 March
86 480 €  დასრულებული
საქართველოს პარლამენტში 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების პერიოდში ფაქტობრივად დაფუძნებული დებატების ადვოკატირება Black Sea Trust for regional Cooperation / The German Marshal and Robert Bosch Stiftung 2013 October -
2014 March
50 000 $ დასრულებული
მესამე ფაზის დევნილებისათვის გრძელვადიან გადაწყვეტილებებზე პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება G-PAC 2013 April -
2014 January
82 900 ლარი დასრულებული
მშვიდობის აღდგენისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გამოცდილების შესწავლა, II ფაზა აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი 2013 October -
2014 January
60 000 $ დასრულებული
ევროპისმცოდნეობისა და სხვა მრავალდისციპლინარული სფეროების შესწავლის ხელოვნება გაეროს განვითარების პროგრამა 2013 June -
2013 October
119 670 $ დასრულებული
საქართველოში პარლამენტო ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერება უსაფრთხოების სექტორზე: თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შესაძებლობლების გაზრდა CESS, ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2013 April -
2013 September
დასრულებული
2013 წლის საპარლამენტო განხილვების დროს პარლამენტის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებებისა დაპირებების ფაქტობრივი სიზუსტის მონიტორინგი U.S. Department of State 2013 March -
2013 July
5000 $ დასრულებული
დიალოგისა და მოლაპარაკების კულტურის ამაღლება „კოალიცია – ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიის ახალგაზრდა წევრებს შორის შვეიცარიის საელჩო საქართველოში 2013 March -
2013 June
20 000 ლარი დასრულებული
12