2013 წლის საპარლამენტო განხილვების დროს პარლამენტის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებებისა დაპირებების ფაქტობრივი სიზუსტის მონიტორინგი

დასრულებული

პროექტის მიზანი იყო ქართულ საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა, ასევე მოქალაქეების უფრო აქტიურად ჩართვა ფაქტების გადამოწმების პროცესში და ფაქტჩექის მიერ შექმნილი მასალების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის განმავლობაში, ფაქტ-მეტრმა განაახორციელა 2013 წლის საპარლამენტო სხდომების,  საჯარო პირების მიერ გაკეთებული განცხადებებისა და დაპირებების მონიტორინგი. ასევე, მოამზადა ანალიტიკური სტატიები აღნიშნულ თემებზე.