„საქართველოს რეფორმების ასოციაციის“ ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარება

დასრულებული

პროექტის მეშვეობით „საქართველოს რეფორმების ასოციაციას“ ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების საშუალება მიეცა შემდეგ სფეროებში:

  • პოლიტიკის კვლევის ხარისხი და მეთოდოლოგია
  • კომუნიკაციები
  • შიდა განვითარება და მართვა

პროექტი მხარდაჭერილია კვლევითი ორგანიზაციის მიერ.