ევროკავშირის ინტეგრაციის საკითხებზე სიმულაციური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობით.

დასრულებული

პროექტის მიზანია, საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების ჩართვა ევროკაშვირის ირგვლივ არსებულ დებატებსა და განხილვებში.
პროექტი ასევე მიზნად ისახავს ევროინტეგრაციის პროცესის კუთხით ცნობიერების ამაღლებასა და გამოწვევების შეფასებას.
პროექტის ფარგლებში სიმულაციურ დებატებში სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან.