საჯარო მოხელეთა ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა (Factckeck TV)

დასრულებული

პროექტი მიზნად ისახავდა FactCheck TV კომპონენტის შექმნას. რითაც ხელი შეუწყო ინფორმაციის ფართოდ გავრცელებასა და მის ხელმისაწვდომობას უფრო ფართო აუდიტორიისთვის.

პროექტის ძირითად აქტივობებს წარმოადგენდა:

  • საპარლამენტო სესიების მონიტორინგი;
  • საარჩევნო სუბიექტების მონიტორინგი;
  • პრეზიდენტის, პარლამენტის წევრებისა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მონიტორინგი; 
  • მთავარი პოლიტიკური თოქ-შოუების მონიტორინგი.