საოჯახო დავაში პანკისელ ქალთა უფლებების დაცვა მათი ცნობიერების ამაღლებითა და უხუცეს ქალთა საბჭოს გაძლიერების გზით

დასრულებული

პროექტის მიზანია გააუმჯობესოს ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა პანკისის ხეობაში. გააძლიეროს  ქალთა საბჭო და მისი როლი პანკისის თემში – აღჭურვოს საჭირო სამართლებრივი/პროცედურული ცოდნით. დაეხმაროს ქალებს ოჯახური დავების არა  ადათური სამართლის, არამედ  სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტაში – სასამართლო საქმეების წარმოებაში.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მხარდაჭერით.