საქართველოს პარლამენტში 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების პერიოდში ფაქტობრივად დაფუძნებული დებატების ადვოკატირება

დასრულებული

პროექტის მთავარი მიზანი იყო საქართველოს პარლამენტისა და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მტკიცებულებათა და ფაქტებზე დაფუძნებული დებატების მხარდასაჭერა. 

ასევე, პროექტის მიზნებს წარმოადგებდა:

  • პოლიტიკური რიტორიკისა და ბრალდებების შეცვლა ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რიტორიკით. 
  • პოლიტიკოსების თავიანთ საჯარო განცხადებებზე ანგარიშვალდებულების გაზრდა; ამომრჩეველთა ინფორმირება კენჭისყრაზე;  
  • გამჭვირვალე და პასუხისმგებლიანი პოლიტიკის აქტორების / საარჩევნო სუბიექტის ადვოკატირება;
  • ფაქტებზე დაფუძნებული, საზოგადოებრივ პოლიტიკასთან დაკავშირებული დებატების წარმოება. 
  • პოლიტიკოსების განცხადებების სიზუსტის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.  

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა FactCheck- ის სამუშაო ჯგუფი და შემუშავდა ფაქტ-მეტრის სახელმძღვანელო. პროექტის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდათ გაეცნო პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიასა და პოლიტიკურ კორპუსებს; განხორციელდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა და საპარლამენტო დებატების მონიტორინგი.