საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდა ბოშების გაძლიერება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობისა და ადვოკატირების მიზნით

დასრულებული

პროექტის ძირითად მიზნებს წარმოადგენდა:

  • ახალგაზრდა ბოშების გაძლიერება მათი უფლებების ადვოკატირების მიზნით;
  • ბოშების ჩართულობის გაძლიერება სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში;
  • ახალგაზრდა ბოშების ჩართვა სამოქალაქო აქტივიზმსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
  • გენდერული საკითხების გაცნობა ახალგაზრდა ბოშებისათვის;
  • ახალგაზრდა ბოშების შესახებ ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში;
  • ახალგაზრდა ბოშების მხარდაჭერა ადგილობრივ და საერთაშორისო ინსტიტუტებთან დაკავშირების მიზნით;
  • ახალგაზრდა ბოშების მხარდაჭერა შესაბამის უწყებებთან დიალოგის წარმართვის მიზნით.