ტრენინგ კურსი ჟურნალისტებისთვის აფხაზეთის კონფლიქტის თემაზე

დასრულებული

პროექტის მიზანი იყო, ჟურნალისტების ცოდნის ამაღლების მეშვეობით, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება აფხაზეთის კონფლიქტის თემაზე. პროექტი მოიცავდა სამ 6 საათიან ლექციას (სულ 18 საათი), რომლების ფოკუსირებული იყო შემდეგ თემებზე:

  • აფხაზეთის ისტორია და ახლანდელი სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაცია.
  • მოლაპარაკების ჩარჩო და კონფლიქტის მოგვარება.
  • მიმდინარე ღონისძიებები, იძულებით გადაადგილებული პირები და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

ტრენინგის შემდეგ შეიქმნა სამენოვანი – ქართული, აფხაზური, ინგლისური – სახელმძღვანელო.