ტრენინგ კურსი ჟურნალისტებისთვის აფხაზეთის კონფლიქტის თემაზე

დასრულებული

პროექტი აამაღლებს საზოგადოების ცნობიერებას აფხაზეთის კონფლიქტის თემაზე, ჟურნალისტების ცოდნის ამაღლების მეშვეობით. პროგრამა მოიცავს სამ 6-საათიან ლექციას (სულ 18 საათი), რომლების ფოკუსირებული იქნება შემდეგ თემებზე:

  • აფხაზეთის ისტორია და ახლანდელი სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაცია.
  • მოლაპარაკების ჩარჩო და კონფლიქტის მოგვარება.
  • მიმდინარე ღონისძიებები, იძულებით გადაადგილებული პირები და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

ტრენინგის შემდეგ შეიქმნება სამენოვანი – ქართული, აფხაზური, ინგლისური – სახელმძღვანელო.