ტრენინგ-კურსი „მოლაპარაკებებში”

„საქართველოს რეფორმების ასოციაცია-GRASS“ კორპორაციულ კლიენტებს სთავაზობს ტრენინგ-კურსს „მოლაპარაკებებში“ ტრენინგ-კურსი „მოლაპარაკებებში“ განკუთვნილია პროექტის ხელმძღვანელებისთვის, მენეჯერებისთვის, იურისტებისთვის, რომლებიც სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების დროს ურთიერთობენ ადგილობრივ ან უცხოელ პარტნიორებთან, კლიენტებთან, აწარმოებენ მოლაპარაკებებს საჯარო ინსტიტუტებისა თუ კერძო კომპანიების წარმომადგენლებთან. ტრენინგ-კურსი დიდ შესაძლებლობას აძლევს იმ ადამიანებს, რომელთაც სურთ  შეისწავლონ მოლაპარაკებების ხელოვნების სტრუქტურა და მისი სხვადასხვა ასპექტი. მონაწილეები ტრენინგის გავლის შემდეგ მიიღებენ პრაქტიკაზე... სრულად წაკითხვა

„საქართველოს რეფორმების ასოციაცია-GRASS“ კორპორაციულ კლიენტებს სთავაზობს ტრენინგ-კურსს „მოლაპარაკებებში“

„საქართველოს რეფორმების ასოციაცია-GRASS“ კორპორაციულ კლიენტებს სთავაზობს ტრენინგ-კურსს „მოლაპარაკებებში“ ტრენინგ-კურსი „მოლაპარაკებებში“ განკუთვნილია პროექტის ხელმძღვანელებისთვის, მენეჯერებისთვის, იურისტებისთვის, რომლებიც სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების დროს ურთიერთობენ ადგილობრივ ან უცხოელ პარტნიორებთან, კლიენტებთან, აწარმოებენ მოლაპარაკებებს საჯარო ინსტიტუტებისა თუ კერძო კომპანიების წარმომადგენლებთან. ტრენინგ-კურსი დიდ შესაძლებლობას აძლევს იმ ადამიანებს, რომელთაც სურთ  შეისწავლონ მოლაპარაკებების ხელოვნების სტრუქტურა და მისი სხვადასხვა ასპექტი. მონაწილეები ტრენინგის გავლის შემდეგ მიიღებენ პრაქტიკაზე... სრულად წაკითხვა

მონაცემთა ჟურნალისტიკისა და ფაქტების გადამოწმების(Fact-Checking) ტრენინგი

ღია მონაცემებსა და წყაროებს უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება თანამედროვე მსოფლიოში. როგორც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი სამართლიანად უწოდებს ღია მონაცემებს, მათ გარდამტეხი ცვლილებებისა და საზოგადოებრივი მოწყობის გარდაქმნის ძალა აქვთ. საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ (GRASS) გადაწყვიტა ჟურნალისტებისთვის ინტენსიური ტრენინგ-კურსის შეთავაზება, რომელიც მათ შესაბამისი ცოდნისა და უნარების განვითარებაში დაეხმარებოდა. ქვემოთ მოცემულია ლექციები და ის საკითხავი მასალა, რაც ვფიქრობთ, დაინტერესებულ ადამიანებს დაეხმარება... სრულად წაკითხვა

გთავაზობთ ტრენინგ კურსს – „სოციალური მედიის ინსტრუმენტები და ინფორმაციის ვიზუალიზაცია“

„საქართველოს რეფორმების ასოციაცია – GRASS“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს – „სოციალური მედიის ინსტრუმენტები და ინფორმაციის ვიზუალიზაცია“ კურსის შესახებ:ინტერნეტის მომხმარებლების ზრდასთან ერთად, უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება პატარა, საშუალო თუ მსხვილი ბიზნესისთვის მომხმარებლებთან კავშირი, სოციალური ქსელების მეშვეობით. ყველასთვის ნაცნობი, ხელმისაწვდომი და ერთი შეხედვით, მარტივი ვებ-გვერდები თუ პროგრამები უამრავ შესაძლებლობას იძლევა. ახალი მედიის რესურსები ამოუწურავია, მთავარია მისი ინსტრუმენტების... სრულად წაკითხვა

ტრეინინგი ევროკავშირის შესახებ

საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) ახორციელებს პროექტს საქართველოში ევროკავშირის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით („Promote Knowledge and Awareness of the EU at Grassroots Level in Georgia“) ევროკომისიის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში ამა წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარდება ინტენსიური ტრეინინგ- კურსი ევროკავშირის შესახებ ახალგაზრდაჟურნალისტებისათვის. ტრეინინგი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა ევროკავშირის ისტორია, ევროკავშირის ინსტიტუტები, გადაწყვეტილებებისმიღების პროცესი ევროკავშირში, ევროპული ღირებულებები და მითები,... სრულად წაკითხვა

12