ასოცირებისა და უვიზო რეჟიმის სიკეთეების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/ სამხრეთ ოსეთის მაცხოვრებლებზე გავრცელების ხელშეწყობა

ასოცირებისა და უვიზო რეჟიმის სიკეთეების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/ სამხრეთ ოსეთის მაცხოვრებლებზე გავრცელების ხელშეწყობა