ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონა. კახა გოგოლაშვილი

hthttps://www.youtube.com/watch?v=inajTrkosmI