საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება

საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება