საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები. მომხსენებელი-კახა გოგოლაშვილი