პანკისის ქალთა საბჭო

პანკისის ქალთა საბჭო

ევროკავშირის შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოში

ევროკავშირის შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება საქართველოში

ტრენინგ-კურსი მოლაპარაკებებში

ტრენინგ-კურსი მოლაპარაკებებში

დისკუსიას საქართველოს ევროპის ენერგო თანამეგობრობაში გაწევრიანების თაობაზე

დისკუსიას საქართველოს ევროპის ენერგო თანამეგობრობაში გაწევრიანების თაობაზე

პრეზენტაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ

პრეზენტაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ

Eastern Partnership in Changed Security Environment

Eastern Partnership in Changed Security Environment

საიმიგრაციო პოლიტიკის ცვლილებები და შედეგად შექმნილი გამოწვევები

საიმიგრაციო პოლიტიკის ცვლილებები და შედეგად შექმნილი გამოწვევები

საკონსულტაციო შეხვედრა სამთავრობო უწყებებთან

საკონსულტაციო შეხვედრა სამთავრობო უწყებებთან