ევროკავშირის ღირებულებები. მომხსენებელი-ელენე ხოშტარია