კახა გოგოლაშვილი. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე. 2016