ვიზალიბერალიზაციის პროცესი. ივანე ჩხიკვაძე

ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და პროცესი. მომხსენებელი ივანე ჩხიკვაძე

Visa Liberalization